Rzymskie muzea – Rzym bogaty jest w muzea. Znajdują się tu jedne z najwspanialszych zbiorów dzieł sztuki oraz arcydzieł architektury zarówno starożytnej jak i nowożytnej.
Muzea Watykańskie – posiadają bardzo bogate i zróżnicowane zbiory – zabytki egipskie, klasyczne posągi greckie i rzymskie, malarstwo renesansowe, księgi i mapy.
Galleria Doria-Pamphili – Piazza del Collegio Romano 1, posiada wspaniałą kolekcję malarstwa, na którą składają się m.in. dzieła Caravaggia, Tycjana, Velazqueza.
Muzeum Kapitolińskie – Piazza del Campidoglio, najważniejsze muzeum sztuki antycznej w mieście. Zgromadzono tu najlepsze rzeźby greckie i rzymskie w mieście m.in. Praksytelesa.

MUZEA W RZYMIE:
ARCHEOLOGIA
Barracco Museum
Roma – c.so Vittorio Emanuele II, 166
Phone 06/68806848

Capitoline Museums: Capitoline Museum
Roma – p.zza del Campidoglio
Phone 06/39967800 (Information) 67102475 (Director’s Office)

Capitoline Museums: Palazzo dei Conservatori
Roma – p.zza del Campidoglio
Phone 06/39967800 (Information) 67102475 (Director’s Office)

Capitoline Museums: the Epigraphy Collection
Roma – p.zza Campidoglio
Phone 06/67102071-67102475

Etruscan National Museum of Villa Giulia
Roma – p.le di Villa Giulia, 9
Phone 06/3226571-3201706

MontemARTini Museum
Roma – Centrale MontemARTini, v.le Ostiense, 106
Phone 06/6920501-5748038 (Associazione Civita)

Museum of Etruscan and Italic Antiquities
Roma – Univ. degli Studi „La Sapienza”, Facoltŕ di Lettere, Dip. di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche, p.le Aldo Moro, 5
Phone 06/4452239-49913981

Museum of St. Pancras’ Basilica
Roma – p.zza San Pancrazio, 5/d
Phone 06/5810458

Museum of the Origins
Roma – Universitŕ degli Studi „La Sapienza”, Facoltŕ di Scienze Umanistiche, p.le Aldo Moro, 5
Phone 06/49913924

National Roman Museum : Palazzo Massimo alle Terme
Roma – l.go di Villa Peretti, 1
Phone 06/4814144 (Ticket-Office) 39967700 (information and advance sale)

National Roman Museum: Crypta Balbi
Roma – via delle Botteghe Oscure, 31
Phone tel. 06/39967700 (information and advance sale)

National Roman Museum: Palazzo Altemps
Roma – p.zza Sant’Apollinare, 44
Phone 06/6833566 (Ticket-Office) 39967700 (Information and advance sale)

National Roman Museum: the Baths of Diocletian and the Octagonal Hall
Roma – v.le Enrico De Nicola, 78
Phone 06/4882298 (museum) 39967700 (information and advance sale)

Ostiensis Museum of archeology
Roma – loc. Ostia Antica, v.le dei Romagnoli, 717
Phone 06/56358099

The Coelian Museum of Antiquities
Roma – via del Parco del Celio, 22
Phone 06/7001569

The Near East Museum
Roma – Universitŕ degli Studi „La Sapienza”, Facoltŕ di Scienze Umanistiche, via Palestro, 63
Phone 06/4466611

The Palatine Museum
Roma – via di San Gregorio
Phone 06/69901100

The Roman Civilization Museum
Roma – p.zza G. Agnelli, 10
Phone 06/5926135

The Roman Forum Museum of Antiquities
Roma – p.zza Santa Maria Nova, 53
Phone 06/69901100

The Roman Vessel Museum
Roma – loc. Fiumicino Aeroporto, via Guidoni, 36
Phone 06/6529192-65010089

SZTUKA:

MUZEUM SZTUKI
Boncompagni Ludovisi Museum of Decorative ARTs
Roma – via Boncompagni, 18
Phone 06/42824074

MUZEUM SZTUKI
Borghese Gallery
Roma – Villa Borghese, p.zza Scipione Borghese, 5
Phone 06/8417645 (Museum)
32810-1 (Information and Booking Office)

MUZEUM SZTUKI
Capitoline Museums: the Picture Gallery
Roma – p.zza del Campidoglio
Phone 06/67102071 (Gallery) 39967800 (Information)

MUZEUM SZTUKI
Colonna Gallery
Roma – via della Pilotta, 17
Phone 06/6794362-6784350

MUZEUM SZTUKI
Doria Pamphilj Gallery
Roma – p.zza Collegio Romano, 2
Phone 06/6797323

MUZEUM SZTUKI
Gallery of the National Academy of Saint Luke
Roma – p.zza dell’Accademia di San Luca, 77
Phone 06/6798848-6798850

MUZEUM SZTUKI
Hendrik Christian Andersen Museum
Roma – via Pasquale Stanislao Mancini, 20
Phone 06/3219089

MUZEUM SZTUKI
Municipal Gallery of Modern and Contemporary ART
Roma – via F. Crispi, 24
Phone 06/4742848

MUZEUM SZTUKI
Municipal Gallery of Modern and Contemporary ART
Roma – ex fabbrica Peroni, via Reggio Emilia, 54
Phone 06/8844930-67107900

MUZEUM SZTUKI
Museum of Palazzo Venezia
Roma – via del Plebiscito, 118
Phone 06/6798865-69994319

MUZEUM SZTUKI
National Gallery of Antique ART
Roma – Palazzo Barberini, via Barberini, 18
Phone 06/4824184(Gallery) 32810-1 (Information and booking)

MUZEUM SZTUKI
National Gallery of Modern ART
Roma – v.le delle Belle ARTi, 131
Phone 06/322981

MUZEUM SZTUKI
National Museum of Castel Sant’Angelo
Roma – lungotevere Castello, 50
Phone 06/6819111

MUZEUM SZTUKI
P. Canonica Museum
Roma – Villa Borghese, v.le P. Canonica, 2
Phone 06/8842279

MUZEUM SZTUKI
Palazzo Corsini National Gallery
Roma – Palazzo Corsini, via della Lungara, 10
Phone 06/68802323 (Gallery)
32810-1 (Information and booking)

MUZEUM SZTUKI
Spada Gallery
Roma – Palazzo Spada, vicolo del Polverone, 15/b
Phone 06/6861158-6874896 (Gallery)
32810-1 (Information and Booking Office)

MUZEUM SZTUKI
St. Paul’s Basilica Museum and Gallery
Roma – via Ostiense, 184
Phone 06/5410341

MUZEUM SZTUKI
The Classical ART Museum
Roma – Universitŕ degli Studi „La Sapienza”, Facoltŕ di Lettere, p.le Aldo Moro, 5
Phone 06/49913960-49913827

SZTUKA I ARCHEOLOGIA
National Museum of Oriental ART
Roma – Palazzo Brancaccio, via Merulana, 248
Phone 06/4874415

SZTUKA I ARCHEOLOGIA
The Early Middle Ages Museum
Roma – v.le Lincoln, 3
Phone 06/54228199

ANTROPOLOGIA:

ANTROPOLOGIA
D. Agostinelli Museum
Roma – Loc. Dragona, via Donato BARTolomeo, 48
Phone 06/5215532

ANTROPOLOGIA
L. Pigorini National Museum of PreHISTORIA and Ethnography
Roma – p.le Marconi, 14
Phone 06/549521 (Telephone Exchange) 8412312 (Bookings)

ANTROPOLOGIA
Museum of Rome in Trastevere
Roma – p.zza Sant’Egidio, 1/b
Phone 06/5816563 (Porter’s) 5813717 (Offices)

ANTROPOLOGIA
National Museum of Folk ARTs and Traditions
Roma – p.zza Marconi, 10
Phone 06/5910709

ANTROPOLOGIA
The African Museum
Roma – via Aldrovandi, 16
Phone 06/3221258

ANTROPOLOGIA
The Italian Geographical Society Museum
Roma – via Navicella, 12
Phone 06/7004677

HISTORIA NATURALNA:

NATURAL HISTORIA
Comparative Anatomy Museum
Roma – Univ. degli Studi „La Sapienza”, Dip. di Biologia Animale e dell’Uomo, Ist. Anat. Comp., via A. Borelli, 50
Phone 06/49918033 (Institute)

HISTORIA NATURALNA
Mineralogy Museum
Roma – Universitŕ degli Studi „La Sapienza”, Dip. di Scienze della Terra, p.le Aldo Moro, 5
Phone 06/49914887

HISTORIA NATURALNA
Municipal Museum of Zoology
Roma – via U. Aldrovandi, 18
Phone 06/3216586-3221031

HISTORIA NATURALNA
Museum of Geology
Roma – Univ. degli Studi „La Sapienza”, Dip. di Scienze della Terra, p.le Aldo Moro, 5
Phone 06/49914825

HISTORIA NATURALNA
Palaeontology Museum
Roma – Univ. degli Studi „La Sapienza”, Dip. di Scienza della Terra, p.le Aldo Moro, 5
Phone 06/49914315

NATURAL HISTORIA
The Herbarium Museum
Roma – Univ. degli Studi „La Sapienza”, Dip. di Biologia Vegetale, p.le A. Moro, 5
Phone 06/49912410

NATURAL HISTORIA
Zoology Museum
Roma – Univ. degli Studi „La Sapienza”, Dip. di Biologia Animale e dell’Uomo, v.le dell’Universitŕ, 32
Phone 06/49914741-2

MUZEUM SPECJALISTYCZNE:
Criminology Museum
Roma – via del Gonfalone, 29
Phone 06/68300234

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Explora Children’s Museum
Roma – via Flaminia, 80
Phone 06/3613741

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Franciscan Museum
Roma – Istituto Storico dei Cappuccini, Grande Raccordo Anulare, km 65
Phone 06/660521

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
G. de Chirico House
Roma – p.zza di Spagna, 31
Phone 06/6796546-6798874

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Goethe House
Roma – via del Corso, 18
Phone 06/32650412

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Historical Museum of Didactics
Roma – III Universitŕ, via di Castro Pretorio, 20
Phone 06/4452740

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Historical Museum of Medical ART
Roma – lungotevere in Sassia, 3
Phone 06/6893051

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Historical Photography Museum and Archives
Roma – via di San Michele, 18
Phone 06/58552228 (Exhibition) 58552231 (Office)

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
HISTORIA Museum of Mailing and Telecommunication Services
Roma – Ministero P. e T., v.le Europa
Phone 06/5942897

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Keats and Shelley Memorial House
Roma – p.zza di Spagna, 26
Phone 06/6784235

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Mario Praz Museum
Roma – Palazzo Primoli, via Zanardelli, 1
Phone 06/6861089

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Museo Napoleonico
Roma – Palazzo Primoli, p.zza di Ponte Umberto I
Phone Tel 06 6880 6286 06 6876 331

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Museum of Mathematics
Roma – Dip. di Matematica, Universitŕ degli Studi „La Sapienza”, p.le A. Moro, 5
Phone 06/58331022 (Information and visits)

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Museum of Rome
Roma – Palazzo Braschi, p.zza S. Pantaleo, 10
Phone 06/6875880

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Napoleonic Museum
Roma – Palazzo Primoli, p.zza Umberto I
Phone 06/68806286

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
National Museum of Musical Instruments
Roma – p.zza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a
Phone 06/7014796

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
National Museum of Pasta
Roma – Palazzo Scanderbeg, p.zza Scanderbeg, 114/120
Phone 06/6991119-6991120

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Numismatic Museum of the Italian Mint
Roma – Ministero del Tesoro, via XX Settembre, 97
Phone 06/47613317

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The „Istituto Centrale per la Patologia del Libro” Museum
Roma – via Milano, 76
Phone 06/482911-483947

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The Argentina Theatre HISTORIA Museum
Roma – l.go di Torre Argentina
Phone 06/68804601

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The Capuchin Friars’ Franciscan Museum
Roma – via Vittorio Veneto, 27
Phone 06/4871185

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The City Wall Museum
Roma – via di Porta San Sebastiano, 18
Phone 06/70475284

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The Electric Power Museum
Roma – p.zza E. Rufino
Phone 06/5141686-5135685

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The International Typological Crib Museum
Roma – via Tor de’ Conti, 31/a
Phone 06/6796146

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The Little Owl Lodge Museum
Roma – Villa Torlonia, via Nomentana, 70
Phone 06/44250072

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The Parisian Museum at Rome
Roma – in attesa di nuova sistemazione
Phone 06/44237261

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The Period Carriage Permanent Exhibition
Roma – via A. Millevoi, 693
Phone 06/51958112 (exhibition) 5073500 (Information Office)

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The Rome Jewish Community Museum
Roma – Sinagoga, lungotevere Cenci
Phone 06/6840061

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The Souls of Purgatory Museum
Roma – Chiesa del Sacro Cuore in Prati, lungotevere Prati, 12
Phone 06/68806517

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The Theatre Museum of Burcardo
Roma – via del Sudario, 44
Phone 06/6819471

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
The Wax Portrait Museum
Roma – p.zza Santi Apostoli, 67
Phone 06/6796482

MUZEUM SPECJALISTYCZNE
Via Ostiensis Museum
Roma – via R. Persichetti, 3
Phone 06/5743193

HISTORIA:

HISTORIA
Central Museum of Risorgimento
Roma – Complesso del Vittoriano, via S. Pietro in Carcere
Phone 06/6780664

HISTORIA
HISTORIA Museum of Bersaglieri
Roma – Porta Pia, p.le Porta Pia
Phone 06/486723

HISTORIA
HISTORIA Museum of Infantry
Roma – p.zza S. Croce in Gerusalemme, 9
Phone 06/7027971

HISTORIA
HISTORIA Museum of the Carabinieri Corps
Roma – p.zza del Risorgimento
Phone 06/6896696

HISTORIA
HISTORIA Museum of the Engineer Corps
Roma – Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, lungotevere della Vittoria, 31
Phone 06/3725446

HISTORIA
HISTORIA Museum of the Guardia di Finanza
Roma – p.zza Armellini, 20
Phone 06/44237184

HISTORIA
HISTORIA Museum of the Liberation of Rome
Roma – via Tasso, 145
Phone 06/7003866

HISTORIA
HISTORIA Museum of the Military Motorization
Roma – Cittŕ Militare della Cecchignola, v.le dell’Esercito, 170
Phone 06/5011885

HISTORIA
HISTORIA Museum of the Sardinia’s Grenadiers
Roma – p.zza S. Croce in Gerusalemme, 7
Phone 06/7028287

HISTORIA
Memorial Museum of the Flags
Roma – Monumento a Vittorio Emanuele II, via dei Fori Imperiali
Phone 06/47355002

HISTORIA
Museum of Military Architecture
Roma – Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, lungotevere della Vittoria, 31
Phone 06/3725446

HISTORIA
Vatican Historical Museum
Roma – Basilica di San Giovanni in Laterano, p.zza San Giovanni in Laterano (atrio della Basilica, porta laterale)
Phone 06/69886386

NAUKA I TECHNIKA:

Copernican Astronomy Museum
Roma – viale Parco Mellini, 84
Phone 06/35452147 (Observatory)

NAUKA I TECHNIKA
Crystallographic Instruments Museum
Roma – c/o Istituto di Cristallografia del CNR, sez. di Roma, Area della Ricerca del CNR – RM1
Via Salaria, Km 29,300
Phone 06/90672634
Fax 06/90672630

NAUKA I TECHNIKA
G. Sergi ANTROPOLOGIA Museum
Roma – Univ. degli Studi „La Sapienza”, Dip. di Biologia Animale e dell’Uomo, p.le A. Moro, 5
Phone 06/49912222 (reservations)

NAUKA I TECHNIKA
Museum of Chemistry
Roma – Univ. degli Studi „La Sapienza”, DipARTimento di Chimica, p.le A. Moro, 5
Phone 06/49913674

NAUKA I TECHNIKA
Museum of Commodity Economics
Roma – Univ. degli Studi „La Sapienza”, Facoltŕ di Economia, Istituto di Merceologia, via Castro Laurenziano, 9
Phone 06/49766528

NAUKA I TECHNIKA
Museum of Physics
Roma – Universitŕ degli Studi „La Sapienza”, Dip. di Fisica, p.le Aldo Moro, 5
Phone 06/49914334

NAUKA I TECHNIKA
Pathological Anatomy Museum
Roma – Dip. di Medicina Sperim. e Patologia, v.le Regina Elena, 324
Phone 06/4461484 – 490526 – 49970261

NAUKA I TECHNIKA
The Medicine HISTORIA Museum
Roma – DipARTimento di Medicina Sperimentale e Patologia, v.le dell’Universitŕ, 34/a
Phone 06/49914445

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wysyłanie

Rzym.pl © [current-year] 

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?